CCS & 4-dim body

Central channel release

De techniek CCR (afkorting voor Central Channel Release) spreekt mij bijzonder aan.
Dit is een manier om “het centrale kanaal” (=de wervelkolom/ruggenmerg) te ontladen, hierdoor kunnen de emoties, ervaringen, pijnen en/of trauma’s uit het verleden worden vrijgemaakt en afgevoerd, die in de wervelkolom vast zijn gaan zitten.
Dit kan tevens een manier zijn, om onverklaarbare vormen van pijn die in het lichaam ervaren worden, te ontspannen en te laten verdwijnen uit het lichaam.
Het is de oorspronkelijke levenskracht die vrij gemaakt kan worden door middel van Central Channel Release.

Wanneer de eigen levenskracht geblokkeerd is geraakt in het leven, door stress, trauma’s en/of ervaringen, stroomt de levensenergie niet krachtig door ons “centrale kanaal”.
Door het centrale kanaal te “verlossen” van deze blokkades uit ons verleden, kan de levenskracht herwonnen en “in ere herstelt” worden. Dit kan meer levensenergie geven in het dagelijks leven waardoor problemen op kunnen lossen. De client kan zijn/haar oorspronkelijke gevoel van welbevinden weer terug krijgen.

Door gebruik te maken van deze techniek wordt de client op een zachte manier aangeraakt en kan het lichaam zich op een diep niveau herstellen.

4 – Dimensioneel Bodywork

Het 4-Dimensioneel Bodywork is een waardevolle en doeltreffende manier om inzicht te krijgen in het functioneren van de mens in zijn/haar totaliteit.

De 4 dimensies worden ook wel de bewustzijnsniveaus genoemd. Te weten fysiek-emotioneel-mentaal-spiritueel. In het 4-Dimensioneel Bodywork wordt een breed spectrum aan energetisch lichaamswerk, technieken en therapieën, met een nauwkeurige afstemming op de patiënt, toegepast.

Doordat ik in de 4 dimensies kan werken, met de juiste techniek op het juiste moment, kan de patiënt balans creëren in alle dimensies. Waardoor problemen en klachten op alle vier niveaus kunnen oplossen.

Copyright Pauline Tromp 2009 | Webdesign by BananazZ Art